لیست 100 لغت پرکاربرد در انگلیسی
انگلیسی

اینها رو بلد باشید كلی جلو میافتین
.
1- Accept - پذیرفتن
2-Allow - اجازه دادن
3-Ask - پرسیدن
4-Believe - باور كردن
5-Borrow - قرض گرفتن
6-Break - شكستن
7-Bring - آوردن
8-Buy - خریدن
9-Can/ Be able - توانستن
10-Cancel - منتفی كردن
11-Change - تغییر دادن
12-Clean - تمییز كردن
13-Comb - شانه كردن

14-Complain - شكایت كردن
15-Cough - سرفه كردن
16-Count - شمردن
17-Cut - بریدن
18-Dance - رقصیدن
19-Draw - كشیدن
20-Drink - نوشیدن
21-Drive - رانندگی كردن
22-Eat - خوردن
23-Explain - توضیح دادن
24-Fall - افتادن
25-Fill - پر كردن
26-Find - پیدا كردن
27-Finish - تمام كردن
28-Fit - جا دادن
29-Fix - درست كردن
30-Fly - پرواز كردن
31-Forget - فراموش كردن
32-Give - دادن
33-Go - رفتن
34-Have - داشتن
35-Hear - شنیدن
36-Hurt - زخمی شدن
37-Know - دانستن
38-Learn - یادگرفتن
39-Leave - ترك كردن
40-Listen - گوش كردن
41-Live - زندگی كردن
42-Look - دیدن
43-Lose - گم كردن
44-Make/Do - انجام دادن
45-Need - احتیاج داشتن
46-Open - بازكردن
47-Organise - منظم كردن
48-‍Close/Shut - بستن
49-Pay - پرداختن
50-Play - بازی كردن
51-Put - قرار دادن
52-Rain - باریدن
53-Read - خواندن
54-Reply - پاسخ دادن
55-Run - دویدن
56-Say - گفتن
57-See - دیدن
58-Sell - فروختن
59-Send - فرستادن
60-Sign - امضا كردن
61-Sing - آواز خواندن
62-Sit - نشستن
63-Sleep - خوابیدن
64-Smoke - سیگار كشیدن
65-Speak - صحبت كردن
66-Spell - هجی كردن
67-Spend - پرداختن
68-Stand - ایستادن
69-Start/Begin - شروع كردن
70-Study - درس خواندن
71-Succeed - موفق شدن
72- Swim - شنا كردن
73-Take - گرفتن
74-Talk - صحبت كردن
75-Teach - یاد دادن
76-Tell - گفتن
77-Think - فكر كردن
78-Translate - ترجمه كردن
79-Travel - سفر كردن
80-Try - امتحان كردن
81-Turn off - خاموش كردن
82-Turn on - روشن كردن
83-Type - تایپ كردن
84-Understand - فهمیدن
85-Use - استفاده كردن
86-Wait - صبر كردن
87-Wake up - بیدار شدن
88-Want - خواستن
89-Watch - نگاه كردن
90-Work - كاركردن
91-Worry - نگران شدن
92-Write - نوشتن
93-Waste - هدر رفتن
94-Wonder - تعجب كردن
95-Worship - عبادت كردن
96-Win - برنده شدن
97-Wear - پوشیدن
98-Wash - شستن
100-Welcome - خوش آمد گویی


تاریخ : دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 | 10:38 ق.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات


  • paper | فروش لینک ارزان | sales Reportazh
  • فروش Backlinks | خرید از اینترنت
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات