لغات استفهام

در انگیسی به جملات سوالی نوع دوم "wh question "  گفته می شود . به این دلیل که اکثر لغات استفهام در انگلیسی با "wh" شروع می شود . ساختار این جملات به این شکل است که جمله مورد نظر را مثل حالت اول سوالی می کنیم و لغت استفهام رو بر سر جمله می گذاریم .

Who 
برای پرسیدن در مورد فاعل جمله معمولا از کلمه چه کسی  استفاد می کنیم : چه کسی نهارخورد؟ در انگلیسی از کلمه who استفاده می کنیم . نکته قابل توجه این است که در جمله پرسشی who  جمله بعد از who به حالت پرسشی درنمی آید .

من سیب را خوردم.
I ate an apple.
چه کسی سیب را خورد ؟
Who ate an apple?

اگر بخوایم مفعول یک جمله را مورد سوال قرار دهیم از لغات استفهام Who , Whom استفاده می کنیم . 
اگر از Who استفاده کنیم ، جمله بعد از لغت استفهام به صورت سوالی می آید .
اگراز Whom استفاده کنیم جمله بعد از لغت استفهام به صورت ساده می آید .

من علی را به مدرسه می برم . 
I take Ali to school.
چه کسی را به مدرسه می بری ؟
Who do you take to school ?
Whom you take to school ?

When 
برای سوال در مورد زمان از when استفاده می کنیم . به این شکل که when را بر سر جمله سوالی قرار می دهیم .

او صبح کتاب می خواند .
He reads book in the morning.
او چه زمانی کتاب می خواند ؟
When does he read book ?

Where

برای سوال در مورد مکان از where استفاده می کنیم . به این شکل که where را بر سر جمله سوالی قرار می دهیم .

آنها در طبقه دوم زندگی می کنند .
They live in second Floor.
آنها در کجا زندگی می کنند ؟
where Do they live ?

What

برای سوال کردن در مورد چه چیزی ؟ چه کسی ؟ چه چیزی را ؟ چه کسی را از what استفاده میکنیم .فرق what با who , whom در این است که who , whomتنها برای جانداران به کار می رود . اما what یرای اشیا نیز کاربرد دارد . 


 روی میز قاشق هست.
ther is a spoon on the table.
چه چیزی روی میز هست ؟
what is on the table?

How

برای سوال در مورد چگونگی فعل (قید حالت )‌ از how استفاده می کنیم . جمله مورد نظر را سوالی می کنیم و کلمه how را بر سر جمله می گذاریم .

من امروز بهترم .
I am better today.
حالت چطور است ؟
How are you ?

من با تاکسی به مهمانی آمدم .
I came to party by Taxi.
چطور به مهمانی آمدی ؟
How did you come to party ?

How Much - How many

در فارسی دو نوع کمیت داریم . کمیت قابل شمارش و کمیت غیر قابل شمارش .

کمیت قابل شمارش : کمیتهایی  که با عدد شمرده می شوند . مثلا ما می توانیم بگوییم بیست عدد درخت ، سه سیب و.........
کمیت غیر قابل شمارش : کیفیتهایی که نمی توان با عدد شمرد : مثلا نمی تواینم بگوییم سه عدد آب یا  پنجاه تا پول . برای کمیتهای غیر قابل شمارش همیشه واحدی در نظر گرفته می شود به عتوان مثال می گوییم سه لیتر آب ،‌صد متر زمین ، دو هزارتومان پول .

در انگلیسی هم کمیتهای غیر قابل شمارش و قابل شمارش قواعد مخصوص به خود را دارند که درباره آنها در آینده صحبت می کنیم . در جملات سوالی هنگامی که بخواهیم در مورد کمیت چیزی سوال کنیم دوحالت داریم :
کمیت قابل شمارش : برای پرسیدن در مورد کمیتهای قابل شمارش از لغت استفهام how many استفاده می کنیم .طریقه ساختن این جمله به این شکل است که how many را بر سر جمله می گذاریم و عبارت قابل شمارشی که در مورد کمیت آن می خواهیم سوال کنیم را بعد از how many می گذاریم و باقی جمله را که به صورت سوالی درآورده ایم بعد از آن می گذاریم.

من 5 تا دوست دارم .
I have 5 friends.
من چند تا دوست دارم ؟
how many friends Do I have ?

خانه ما 4 پنجره دارد .
Our house has 4 windows.
خانه ما چند پنجره دارد ؟
how many windows does our house have ?


کمیت  غیرقابل شمارش : برای پرسیدن در مورد کمیتهای غیرقابل شمارش از لغت استفهام how many استفاده می کنیم .طریقه ساختن این جمله به این شکل است که how much را بر سر جمله می گذاریم و عبارت غیرقابل شمارشی که در مورد کمیت آن می خواهیم سوال کنیم را بعد از how much می گذاریم و باقی جمله را که به صورت سوالی درآورده ایم بعد از آن می گذاریم.


تو بیست تومان پول داری .
You have 20 tomans money.
تو چقدر پول داری ؟
How much money do you have ?

توجه کنید که در فارسی how many "چند تا " ترجمه می شود و how much " چقدر " ترجمه می شود .

Which
ترجمه انگلیسی کدام می شود : which .

کدام کتاب بهتر است ؟
کدام مدرسه می روی ؟

درانگلیسی برای ترجمه به روش زیر عمل می کنیم :
which را بر سر جمله می گذاریم ، عیارتی که مورد سوال است را بعد از آن و سپس جمله به حالت سوالی در آمده را بعد از آن می گذاریم .

کتاب تاریخ بهتر است .
the history book is better. 
کدام کتاب بهتر است ؟
Which book is better ?

من مدرسه رازی می روم .
I go to Razi school.
کدام مدرسه می روم ؟
Which school do I go ?
طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : جمعه 27 اردیبهشت 1392 | 09:07 ق.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات


  • paper | فروش لینک ارزان | sales Reportazh
  • فروش Backlinks | خرید از اینترنت
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic