سلام

میتوانید از سایت زیر هم دیدن کنید :

http://www.englishlearner.ir/index-g004.html

قیاس در صفتها:

1) حالت کلی برای وصف یک چیز یا یک شخص به کار می رود.

The violin is a small instrument. .ویولن آلت موسیقی کوچکی است

2) صفت تفضیلی وقتی به کار می رود که دو چیز مقایسه می شوند, و یا وقتی چیزهایی با چیزهای دیگر مقایسه می شوند.

Ali is taller than Reza. .علی بلندقدتر از رضا است

3) صفت عالی وقتی به کار می رود که بیش از دو چیز را مقایسه کنیم, و یا وقتی که یک مورد از گروهی بیشترین میزان را از لحاظ کیفی به خود اختصاص داده است.

I am the youngest student in the class. .من کوچکترین دانش اموز در کلاس هستم

استراتژی ساخت صفت تفضیلی و عالی:


a) صفات تفضیلی و عالی مربوط به ضفت های تک سیلابلی از طریق افزودن er- و est- به آخر شکل صالی صفت تشکیل می شود.

صفت عالیصفت تفضیلیشکل کلی
smallestsmallersmall
highesthigherhigh

b) صفت تفضیلی و عالی مربوط به صفات سه سیلابلی (و یا بیشتر) با افزودن more و most تشکیل می شود.

صفت عالیصفت تفضیلیشکل کلی
most brilliantmore brilliantbrilliant
most importantmore importantimportant

c) صفت تفضیلی و عالی مربوط به برخی از صفتها که به er , -y- یا le- مختوم هستند, از طریق افزودن er- و est- به شکل کلی صفت تشکیل می شود. ("y" به "i" تبدیل می شود.)

صفت عالیصفت تفضیلیشکل کلی
earliestearlierearly
simplestsimplersimple


قیاس در قیدها:

نحوه تشکیل قیاس در قیدها شبیه قیاس در صفتها می باشد.

d) برای تمامی قیدهای تک سیلابلی از er- و est- استفاده می شود.

عالیتفضیلیشکل کلی
fastestfasterfast
earliestearlierearly

e) برای تمامی قیدهای باقی مانده از more و most استفاده کنید.

عالیتفضیلیشکل کلی
most slowlymore slowlyslowly
most commonlymore commonlycommonly

f) موارد زیر صورتهای بی قاعده صفتها و قیدهای تفضیلی و عالی می باشد.

عالیتفضیلیشکل کلی
bestbettergood (adj)
bestbetterwell (adv)
worstworsebad (adj)
worstworsebadly (adv)
leastlesslittle (adj/adv)
mostmoremany (adj)
mostmoremuch (adj/adv)
farthestfartherfar (adj/adv)
furthestfurther
lastlaterlate (adv)
oldestolderold (adj)
eldestelder
طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : یکشنبه 30 تیر 1392 | 10:23 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات
سلام
برای سوالی کردن جملاتی که در آن ها از have and has  استفاده شده به نحوه زیر عمل میکنیم.

توجه کنید که در این جملات از is و Are و am استفاده نمیشه.
yes / no question

i have a book : Do you have a book ?  

You have a book : Do i have a book ?
 
they have books : Do they have books ?

توجه کنید که برای سوال کردن Has باید از و Does  استفاده کنید ولی پس از Does همیشه از have استفاده میکنیم.

She has a book : Does she have a book ?
He has a book : Does he have a book ?
It has a bone : Does it have a bone ?

WH question

سوالاتی که از where , what . who  استفاده می شود

You have a book on the table .
در سوال میخوایم بگیم که شما چه چیزی دارید ؟ از what استفاده میکنیم

What do you have on the table ? 

در این سوال book حذف میشه چون داریم درباره book  سوال میپرسیم

اما در سوال بعد میخوایم درباره on the table  سوال بپرسیم سوال در باره ی مکان هست پس باید از where  استفاده کنیم
where do you have a book ?  I have a book on the table.

سوال میخوایم بپرسیم که چه کسی کتاب داره ؟ باید از who استفاده کنیم
who has a book on the table ?

Annie has a book on the table.
طبقه بندی: گرامر،

تاریخ : یکشنبه 30 تیر 1392 | 09:54 ب.ظ | نویسنده : علی کلانی | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3  • paper | فروش لینک ارزان | sales Reportazh
  • فروش Backlinks | خرید از اینترنت
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic