مدرس زبان انگلیسی علی کلانی مدرس زبان انگلیسی http://alikalani1.mihanblog.com 2020-10-23T07:29:02+01:00 text/html 2020-02-03T10:58:10+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی نحوه استفاده از which http://alikalani1.mihanblog.com/post/43 <div>سلام</div><div><br></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);">در این پست با نحوه استفاده از which آشنا میشید.</font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><div style="direction: ltr;"><br>&nbsp;<br>Which do you like better, fish or meat?&nbsp;</div><div style="direction: ltr;">میتونید به این صورت هم بنویسید</div><div style="direction: ltr;">which one do you like more or better?</div><div style="direction: ltr;">Pronunciation Practice - Repeat each question out loud!<br>&nbsp;<br>1. Which do you like more, TV or movies? <br>2. Which do you prefer, bread or rice? <br>3. Which season is your favorite? <br>4. Which time of the year is best in your hometown? <br>5. Which is more interesting, watching sports or playing sports? </div><div align="left" style="direction: ltr;">Conversation Practice - Ask these questions to your friends! <br>1. Which sport is your favorite? <br>2. Which job is best for you? <br>3. Which sound in English is hardest for you to make? <br>4. Which do you like more, reading books or listening to music? <br>5. Which did you enjoy more, your high school days or your elementary school days?&nbsp;</div><div align="left" style="direction: ltr;"><br></div><div align="left" style="direction: ltr;"><table style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"><tbody><tr><td align="center"><b>question</b></td> <td align="center" valign="top" rowspan="5">&nbsp;</td> <td align="center" valign="top"><b>response</b></td> </tr> <tr> <td>Which of these pens is the best?</td> <td>The black one.</td> </tr> <tr> <td>Which author do you enjoy?</td> <td valign="top">I enjoy reading Borges.</td> </tr> <tr> <td>Which river is longer, the Nile or the Amazon?</td> <td valign="top">The Nile.</td> </tr> <tr> <td>Which street leads downtown?</td> <td>The street on the left.</td> </tr> </tbody></table><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> </span><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><b>Whose</b> is used to obtain information about who something belongs to.</p><span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"> </span><table style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times New Roman; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"> <tbody><tr> <td align="center"><b>question</b></td> <td align="center" valign="top" rowspan="4">&nbsp;</td> <td align="center" valign="top"><b>response</b></td> </tr> <tr> <td>Whose book is on the table?</td> <td>That’s Tom’s book.</td> </tr> <tr> <td>Whose idea was that?</td> <td>It was her idea.</td> </tr> <tr> <td>Whose child is this that has a cough?</td> <td>He is my child.</td></tr></tbody></table><br><br></div></font> text/html 2019-10-30T15:23:06+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی نحوه استفاده از افعال to be ( am- is- are ) http://alikalani1.mihanblog.com/post/41 <div>سلام دوستان. در این پست قصد داریم به افعال to be ( am - is - are ) بپردازیم.</div><div> <p>&nbsp;</p> <p style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right;&#10;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'>صرف افعال </span></b><b><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA' dir="LTR">to be</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در زمان حال :</span></b><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;&#10;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10;color:#444444;mso-bidi-language:FA'> </span><span style='font-size:&#10;10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10;color:#444444;mso-bidi-language:FA' dir="LTR"></span></p> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;text-align:&#10;center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span></p> <div align="right"> <table width="100%" align="right" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;&#10; border:none;mso-border-alt:outset windowtext .75pt;mso-border-bottom-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:2.25pt;mso-table-rspace:2.25pt;&#10; mso-table-bspace:.25in;margin-bottom:15.75pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;&#10; mso-table-anchor-horizontal:column;mso-table-left:right;mso-table-top:middle;&#10; mso-padding-alt:0in 0in 0in 0in;mso-table-dir:bidi" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:solid #EDEDED 1.0pt;&#10; mso-border-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'>من </span><span lang="FA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575;mso-bidi-language:&#10; FA'>تد</span><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'> هستم. </span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:solid #EDEDED 1.0pt;&#10; border-left:inset 1.0pt;border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">I am Ted.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:none;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'>تو تد هستی. </span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:none;border-left:inset 1.0pt;&#10; border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">You are Ted.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:none;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'>او (مذکر) یک پسر هست. </span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:none;border-left:inset 1.0pt;&#10; border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">He is a boy.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:none;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'>او (مونث) یک دختر هست. </span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:none;border-left:inset 1.0pt;&#10; border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">She is a girl</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:none;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'>آن (اشیا و حیوانات) یک گربه هست. </span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:none;border-left:inset 1.0pt;&#10; border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">It is a cat.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:none;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'>ما پسر هستیم. </span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:none;border-left:inset 1.0pt;&#10; border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">We are boys.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:none;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'>شما دختر هستید. </span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:none;border-left:inset 1.0pt;&#10; border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">You&nbsp; are girls.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;mso-yfti-lastrow:yes"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:none;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'>آنها دانش آموز هستند. </span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:none;border-left:inset 1.0pt;&#10; border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">They are students.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;&#10;text-align:right;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;&#10;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10;color:#444444;mso-bidi-language:FA'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span></p> <p style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right;&#10;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'>&nbsp; </span></p> <p style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right;&#10;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:red;mso-bidi-language:FA'>نکته۱: </span></b><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'>همانطور که می دانید</span><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA' dir="LTR">is </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;برای مفرد و </span><span style='font-size:10.5pt;&#10;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10;color:#444444;mso-bidi-language:FA' dir="LTR">are</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> برای جمع بکار می رود. </span></p> <p style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right;&#10;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:red;mso-bidi-language:FA'>نکته ۲:</span></b><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'> مخفف <b>افعال </b></span><b><span style='font-size:10.5pt;font-family:&#10;"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10;color:#444444;mso-bidi-language:FA' dir="LTR">to be</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در زمان حال به شکل زیر است. </span></p> <div align="right"> <table width="100%" align="right" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;&#10; border:none;mso-border-alt:outset windowtext .75pt;mso-border-bottom-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace:2.25pt;mso-table-rspace:2.25pt;&#10; mso-table-bspace:.25in;margin-bottom:15.75pt;mso-table-anchor-vertical:paragraph;&#10; mso-table-anchor-horizontal:column;mso-table-left:right;mso-table-top:middle;&#10; mso-padding-alt:0in 0in 0in 0in;mso-table-dir:bidi" dir="rtl" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:solid #EDEDED 1.0pt;&#10; mso-border-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">I’m</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:solid #EDEDED 1.0pt;&#10; border-left:inset 1.0pt;border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">I am </span><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:none;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">You’re</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:none;border-left:inset 1.0pt;&#10; border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">You are </span><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:none;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">He’s</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:none;border-left:inset 1.0pt;&#10; border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">He is </span><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:none;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">She’s</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:none;border-left:inset 1.0pt;&#10; border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">She is </span><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:none;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">It’s</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:none;border-left:inset 1.0pt;&#10; border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">It is </span><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:none;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">We’re</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:none;border-left:inset 1.0pt;&#10; border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">We are </span><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:none;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">You’re</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:none;border-left:inset 1.0pt;&#10; border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">You&nbsp; are </span><span lang="AR-SA" style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575'></span></p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7;mso-yfti-lastrow:yes"> <td width="319" style="width:239.25pt;border:inset 1.0pt;border-top:none;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed;&#10; mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:2.25pt;mso-element-wrap:around;&#10; mso-element-anchor-vertical:paragraph;mso-element-anchor-horizontal:column;&#10; mso-element-left:right;mso-element-top:middle;mso-height-rule:exactly" dir="RTL"><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#757575' dir="LTR">They’re</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:&#10; "Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10; color:#757575'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA"></span></span></p> </td> <td width="319" style="width:239.25pt;border-top:none;border-left:inset 1.0pt;&#10; border-bottom:inset 1.0pt;border-right:none;mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;&#10; mso-border-right-alt:inset windowtext .75pt;mso-border-alt:inset windowtext .75pt;&#10; mso-border-top-alt:solid #EDEDED .75pt;padding:5.25pt 10.5pt 5.25pt 10.5pt"> <p align="center" style="margin-bottom:15.0pt;&#10; text-align:center;line-height:normal;mso-element:frame;mso-element-frame-hspace:&#10; 2.25pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical:paragraph;&#10; mso-element-anchor-horizontal:column;mso-element-left:right;mso-element-top:&#10; middle;mso-height-rule:exactly" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style='font-size:9.0pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10; "Times New Roman";color:#757575'><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;They are&nbsp; <span lang="AR-SA" dir="RTL"></span></span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p align="center" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:&#10;.0001pt;text-align:center;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;&#10;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10;color:#444444;mso-bidi-language:FA'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA' dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right;&#10;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp; </span></p> <p style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right;&#10;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><b><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:red;mso-bidi-language:FA'>نکته۳</span></b><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'>: برای <b>منفی کردن افعال &nbsp;</b></span><b><span style='font-size:&#10;10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10;color:#444444;mso-bidi-language:FA' dir="LTR">to be</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در زمان حال، بعد از </span><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA' dir="LTR">am/is/are</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;&#10;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10;color:#444444;mso-bidi-language:FA'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> کلمه </span><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;&#10;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA' dir="LTR">not</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style='font-size:10.5pt;&#10;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10;color:#444444;mso-bidi-language:FA'><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> را اضافه می کنیم. </span><span style='font-size:10.5pt;font-family:&#10;"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10;color:#444444;mso-bidi-language:FA' dir="LTR"></span></p> <p style="margin-bottom:15.0pt;text-align:right;&#10;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed" dir="RTL"><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA' dir="LTR">&nbsp;</span></p> <p style="margin-bottom:15.0pt;line-height:normal"><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'>I am a teacher <span lang="FA" dir="RTL">من یک معلم هستم<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></p> <p style="margin-bottom:15.0pt;line-height:normal"><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'>I am not a teacher. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <span lang="FA" dir="RTL">من معلم نیستم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; <span lang="FA" dir="RTL"></span></span></p> <p style="margin-bottom:15.0pt;line-height:normal"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style='font-size:10.5pt;font-family:&#10;"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";&#10;color:#444444;mso-bidi-language:FA'><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; He is Ted</span></p> <p style="margin-bottom:15.0pt;line-height:normal"><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'>He is not Ted. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <span lang="FA" dir="RTL">او تد نیست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span></p> <p style="margin-bottom:15.0pt;line-height:normal"><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'>&nbsp; We are students.</span></p> <p style="margin-bottom:15.0pt;line-height:normal"><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'>We are not students. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <span lang="FA" dir="RTL">ما دانش آموز نیستیم</span></span></p><p style="margin-bottom:15.0pt;line-height:normal"><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>برای خواندن ادامه ی درس روی ادامه مطلب کلیک کنید &nbsp;</span></span></p> <p style="margin-bottom:15.0pt;line-height:normal"><span style='font-size:10.5pt;font-family:"Segoe UI Light",sans-serif;mso-fareast-font-family:&#10;"Times New Roman";color:#444444;mso-bidi-language:FA'>&nbsp;</span><br></p></div> text/html 2019-10-30T15:01:04+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی سوالی کردن do and does و منفی کردن don't and doesn't http://alikalani1.mihanblog.com/post/39 <div><b> سلام دوستان. در این پست میخواییم طریقه ی سوالی کردن و منفی کردن جملات رو توضیح بدیم.</b></div><div><b><br></b></div><div>طریقه سوالی کردن با&nbsp; does و&nbsp; do<br></div><div>برای جملات زمان حال که از افعال اصلی به جز&nbsp; (am-is-are)&nbsp; استفاده می کنند do را به جایگاه اول جمله اضافه می کنید. بعد از do همه جمله به صورت عادی آورده می شود. به مثال های زیر توجه کنید:</div><div><br></div><div>&nbsp;They Go. <br>(آنها می روند.)</div><div><br>Do they go?&nbsp;</div><div><br>(آیا آنها می روند؟)</div><div><br>&nbsp;We think. <br>(ما فکر می کنیم.)</div><div><br>&nbsp;Do we think? <br>&nbsp;(آیا ما فکر می کنیم؟)</div><div><br>نکته ای در مورد سوم شخص مفرد ( he- she- it - my father- his friend- boy )</div><div><br>همانطور که به یاد دارید در زمان حال ساده باید برای سوم شخص مفرد به فعل پسوند –s اضافه می کردیم. برای سوالی کردن جمله باید Does را اول جمله بنویسیم و بعد از does هم فعل دیگر s نمیگیرد</div><div><br>به مثال زیر توجه کنید:<br>He goes.&nbsp; <br>(او می رود.)</div><div><br>برای سوالی کردن به جای do از does استفاده می کنیم و البته دیگر go را صرف نمی کنیم. پس شکل سوالی به صورت زیر می شود.</div><div><br>&nbsp;Does he go? <br>(آیا او می رود؟)</div><div><br>نکته: همانطور که میبینید به بعد از does فعل s نگرفته و ما ننوشتیم goes چون نادرست هست.</div><div>در این مورد مثال های بیشتری می زنیم:</div><div><br>&nbsp;She works. <br>(او کار می کند.)</div><div><br>&nbsp;Does she work?&nbsp;<br></div><div>(آیا او کار می کند؟)</div><div><br>&nbsp;همانطور که می بینید works ننوشتیم و work نوشتیم بعد از does<br>&nbsp;He tries.&nbsp; <br>(او تلاش می کند.)<br>Does he try? <br>(آیا او تلاش می کند؟)<br>&nbsp;<br>&nbsp;It goes.&nbsp; <br>(آن می رود.)</div><div><br>&nbsp;Does it go?&nbsp; <br>(آیا آن می رود.)</div><div><br>طریقه منفی کردن با do<br></div><div>در صورتی که در جمله ای در زمان حال ساده فعل اصلی به جز be استفاده شده باشد. برای منفی کردن هم باید از فعل کمکی do+not استفاده کنید. محل اضافه کردن do+not در جمله درست قبل از فعل اصلی است. برای سوم شخص مفرد هم مثل بالا به جای do از does استفاده می کنیم و دیگر فعل را صرف نمی کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:</div><div><br>&nbsp;I go.&nbsp; <br>(من می روم.)<br>&nbsp;I do not go.&nbsp; <br>(من نمی روم.)<br>&nbsp;<br>&nbsp;You work.&nbsp; <br>(تو کار می کنی.)<br>&nbsp;You do not work.&nbsp; <br>(تو کار نمی کنی.)<br>&nbsp;<br>&nbsp;We see.&nbsp; <br>(ما می بینیم.)<br>We do not see.&nbsp; <br>(ما نمی بینیم.)<br>&nbsp;<br>&nbsp;He tries.&nbsp; <br>(او تلاش می کند.)<br>&nbsp;He does not try.&nbsp; <br>(او تلاش نمی کند.)<br>&nbsp;<br>&nbsp;She thinks.&nbsp; <br>(او فکر می کند.)<br>&nbsp;She does not think.&nbsp; <br>(او فکر نمی کند.)</div><div><br>شکل کوتاه<br>ساختن شکل کوتاه do not و does not خیلی سخت نیست. جدول زیر شکل کوتاه این فعل را با not نشان میدهد:<br>شکل کوتاه شکل بلند</div><div><br>I do not&nbsp; I don’t <br></div><div><br></div><div>You do not&nbsp; You don’t <br></div><div><br></div><div>He/She/It does not&nbsp;He/She/It doesn’t <br><br></div><div>We do not&nbsp;We don’t <br><br></div><div>They do not&nbsp;They don’t <br></div><div><br></div><div><br></div><div>دادن پاسخ کوتاه یا بلند به جملات سوالی<br>برای دادن پاسخ کافیست بعد از yes یا no (بسته به جوابتان) از ضمیر به همراه do یا don’t استفاده کنید. به مثال های زیر توجه کنید:</div><div><br>&nbsp;Do you go? <br>(آیا تو می روی؟)</div><div><br>&nbsp;Yes, I do.&nbsp; I go<br>(بله، می روم.)</div><div><br>&nbsp;No, I don’t.&nbsp; I don't go<br>(خیر، نمی روم.)</div><div><br>&nbsp;برای سوم شخص:<br></div><div>&nbsp;Does he work?&nbsp; <br>(آیا او کار می کند؟)</div><div><br></div><div>Yes, he does.&nbsp; he works<br>(بله، او می کند.)<br>&nbsp;</div><div>No, he doesn’t.&nbsp; he doesn't work<br>(خیر، او نمی کند.)</div><div><br>&nbsp; Do they think? &nbsp;<br></div><div>(آیا شما فکر می کنید؟)<br>&nbsp;Yes, they do.&nbsp; they think<br></div><div>(بله، می کنیم.)</div><div><br>&nbsp;No, they don’t. they don't think <br>(خیر، نمی کنیم.)</div><div><br>&nbsp;children want to eat breakfast<br></div><div><br></div><div>خب ما در جمله am -is -are نداریم پس باید از do یا does برای سوالی کردن استفاده کنیم. از آنجایی که فاعل children هست و جمع هم هست باید از do استفاده کنیم.</div><div>do the children want to eat breakfast?<br>در جواب از do استفاده میکنیم.<br>yes, they do. they want to eat breakfast.</div><div>no, they don't . they don't want to eat breakfast.</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2019-10-30T14:26:23+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی نحوه سوالی کردن جملات با استفاده از how many - when - what- who http://alikalani1.mihanblog.com/post/37 <div><br></div><div>سلام. در این پست میخواهیم به سوالی کردن جملات با استفاده از کلمات پرسشی بپردازیم</div><div><br></div><div>when چه موقع؟</div><div><br></div><div>به جمله دقت میکنیم. آیا در جمله am is are&nbsp; وجود دارد؟ اگر خیر پس با do یا does&nbsp; سوالی میشود.&nbsp;</div><div><br></div><div>اگر فاعل i - you - they - we - friends- people - children&nbsp; باشد باید do نوشته شود.</div><div><br></div><div><br></div><div>i go to school in the morning.</div><div><br></div><div>when do you go to school?</div><div><br></div><div>he goes to school in the afternoon.</div><div><br></div><div>when does he go to school?</div><div><br></div><div>his friends have two books.</div><div><br></div><div><br></div><div>how many&nbsp; چند تا؟</div><div><br></div><div>هر زمان که بخوایم از how many استفاده کنیم باید اسم اون چیزی که سوال دربارش بعد از how many بنویسیم و بعد از آن اگر در جمله am is are نبود از do و does استفاده کنیم.</div><div><br></div><div>how many books do his friends have?</div><div><br></div><div>my father has a car.</div><div><br></div><div>نکته: در مثال بالا فاعل his friends هست و باید از do استفاده شود</div><div><br></div><div><br></div><div>how many cars does your father have?</div><div><br></div><div>he has an apple.</div><div><br></div><div>what does she have?</div><div><br></div><div>نکته: بعد از does ما از have استفاده میکنیم نه has</div><div><br></div><div>you want to have a snack.</div><div><br></div><div>what do you want to have?</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2015-05-11T07:08:14+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی لیست 100 لغت پرکاربرد در انگلیسی انگلیسی http://alikalani1.mihanblog.com/post/34 <div>لیست 100 لغت پرکاربرد در انگلیسی</div><div>انگلیسی</div><div><br></div><div>اینها رو بلد باشید كلی جلو میافتین</div><div>.</div><div>1- Accept - پذیرفتن</div><div>2-Allow - اجازه دادن</div><div>3-Ask - پرسیدن</div><div>4-Believe - باور كردن</div><div>5-Borrow - قرض گرفتن</div><div>6-Break - شكستن</div><div>7-Bring - آوردن</div><div>8-Buy - خریدن</div><div>9-Can/ Be able - توانستن</div><div>10-Cancel - منتفی كردن</div><div>11-Change - تغییر دادن</div><div>12-Clean - تمییز كردن</div><div>13-Comb - شانه كردن</div><div><br></div> text/html 2015-04-14T09:32:55+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی تشخیص صفت و قید در زبان انگلیسی http://alikalani1.mihanblog.com/post/33 <p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(237, 237, 237); margin: 0in 0in 10pt;"><font size="4"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#ff0000"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">صفت&nbsp;</span><span dir="ltr">Adjective</span></font></font></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(237, 237, 237); margin: 0in 0in 10pt;"><font size="4"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#0000ff"><span lang="FA" style="font-family: Arial, sans-serif;">قید&nbsp;</span><span dir="ltr">Adverb</span></font></font></font></p><p style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(237, 237, 237);">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(237, 237, 237);">بعضی از قید ها را با اضافه کردن ly به صفت تبدیل می کنیم یا بطور خلاصه:</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(237, 237, 237);">صفت+ly.....................&gt; قید حالت</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(237, 237, 237);">Slowصفت &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Slow+ly = Slowly &nbsp;به آرامی&nbsp;&nbsp;</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(237, 237, 237);">در مثال بالا صفت به قید اضافه شده است</p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(237, 237, 237);"><font color="#ff0000"><strong>طرز شناختن صفت از قید (<font color="#0000ff">کجا صفت و کجا قید بکار ببریم؟؟؟</font>):</strong></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(237, 237, 237);"><strong><font color="#ff0000">صفت</font>&nbsp;را&nbsp;<font color="#0000ff">برای&nbsp;<font color="#ff0000">اسم</font>&nbsp;و قبل از</font><font color="#0000ff">&nbsp;آن</font></strong>،،،،،،،،،،،،&nbsp;<font color="#0000ff"><strong>اما&nbsp;<font color="#ff00ff">قید</font>&nbsp;را&nbsp;<font color="#ff00ff">بعد از فعل اصلی جمله</font>&nbsp;مینویسیم.</strong></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(237, 237, 237);">به مثال زیر توجه کنید...</p><p dir="rtl" align="left" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(237, 237, 237);">Example:&nbsp; Sara is a&nbsp;<u><font color="#0000ff"><strong>beautiful</strong></font></u>&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000"><strong>writer</strong></font></p><p dir="rtl" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(237, 237, 237);">در مثال بالا<u>&nbsp;beautiful&nbsp;<font color="#0000ff"><strong>صفت</strong></font></u>&nbsp;و&nbsp;<u>writer&nbsp;<font color="#ff0000"><strong>اسم</strong></font></u>&nbsp;است.</p><p dir="rtl" align="left" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(237, 237, 237);">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; She&nbsp;<font color="#ff0000"><strong>writes</strong></font>&nbsp;<u><font color="#0000ff"><strong>beautifully</strong></font></u></p><p dir="rtl" align="right" style="color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(237, 237, 237);">&nbsp;در مثال بالا&nbsp;<u>writes &nbsp;<font color="#ff0000"><strong>فعل اصلی</strong></font></u>&nbsp;جمله و&nbsp;<u>beautifully&nbsp;<strong><font color="#0000ff">قید</font></strong></u>&nbsp;جمله است که بعد از فعل اصلی قرار میگیرد.</p> text/html 2014-07-15T05:45:54+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی داستان کوتاه با ترجمه http://alikalani1.mihanblog.com/post/32 <font size="2">سلام . این داستان کوتاه ترجمه هم داره. برای یادگرفتن تلفظ کلمات از دیکشنری میتونید استفاده کنید یا به سایت گوگل ترنسلیت برید . <a href="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/www.translate.google.com" target="_blank" title="گوگل ترنسلیت">Google translate</a><br><br><br><br></font><div align="left"><font size="2">John lived with his mother in a rather big house, and when she died, the house became too big for him so he bought a smaller one in the next street. There was a very nice old clock in his first house, and when the men came to take his furniture to the new house, John thought, I am not going to let them carry my beautiful old clock in their truck. Perhaps they’ll break it, and then mending it will be very expensive.' So he picked it up and began to carry it down the road in his arms. <br><br>It was heavy so he stopped two or three times to have a rest.<br><br>Then suddenly a small boy came along the road. He stopped and looked at John for a few seconds. Then he said to John, 'You're a stupid man, aren't you? Why don't you buy a watch like everybody else?<br></font></div><font size="2"> <br><br>جان با مادرش در یك خانه‌ی تقریبا بزرگی زندگی می‌كرد، و هنگامی كه او (مادرش) مرد، آن خانه برای او خیلی بزرگ شد. بنابراین خانه‌ی كوچك‌تری در خیابان بعدی خرید. در خانه‌ی قبلی یك ساعت خیلی زیبای قدیمی وجود داشت، و وقتی كارگرها برای جابه‌جایی اثاثیه‌ی خانه به خانه‌ی جدید، آْمدند. جان فكر كرد، من نخواهم گذاشت كه آن‌ها ساعت قدیمی و زیبای مرا با كامیون‌شان حمل كنند. شاید آن را بشكنند، و تعمیر آن خیلی گران خواهد بود. بنابراین او آن در بین بازوانش گرفت و به سمت پایین جاد حمل كرد.<br><br>آن سنگین بود بنابراین دو یا سه بار برای استراحت توقف كرد.<br><br>آن پسر بچه‌ای هنگام ناگهان در طول جاده آمد. ایستاد و برای چند لحظه به جان نگاه كرد. سپس به جان گفت: شما مرد احمقی هستید، نیستید؟ چرا شما یه ساعت مثل بقیه‌ی مردم نمی‌خرید؟<br> </font> text/html 2014-06-29T15:45:17+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی عذر خواهی کردن در انگلیسی http://alikalani1.mihanblog.com/post/31 <p dir="RTL">سلام<br> </p><p dir="RTL">ساده ترین عبارت برای عذرخواهی کردن در موقعیت های دوستانه و غیر رسمی عبارات <span dir="LTR">Sorry</span>و یا <span dir="LTR">I’m Sorry</span>می باشد. که در پاسخ به آن می توان از این عبارات استفاده نمود. اشکالی ندارد- عیبی ندارد : <span dir="LTR">It’s ok</span>و یا مهم نیست: <span dir="LTR">Never mind</span></p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 1- واقعا متأسفم.</p> <p dir="ltr"> I’m really sorry</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 2- خیلی متأسفم.</p> <p dir="ltr"> I’m awfully sorry</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 3- خیلی خیلی متأسفم. (شکل قوی عذرخواهی)</p> <p dir="ltr"> I’m really awfully sorry.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 4- اهمتی ندارد. (برای پاسخ به عذرخواهی)</p> <p dir="ltr"> It doesn’t matter.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 5- اشکالی نداره. این چیزها پیش میاد.</p> <p dir="ltr"> It’s ok. These things happen.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 6- ببخشید کتابت را گم کردم.</p> <p dir="ltr"> I’m sorry for losing your book.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 7- ببخشید دیر کردم.</p> <p dir="ltr"> I’m sorry I’m late.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 8- اشکالی نداره. بیایید و بنشینید.</p> <p dir="ltr"> It doesn’t matter. Come in and sit down.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 9- عذر می خواهم که دیروز به ادبی کردم.</p> <p dir="ltr"> I’m sorry for being rude yesterday.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> در موقعیت های رسمی و یا مکاتبات از عبارات زیر استفاده می شود.</p> <p> &nbsp;</p> <p> 10- عذر خواهی می کنم/ پوزش می خواهم.</p> <p dir="ltr"> My apologies</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 11- لطفا عذرخواهی بنده را بپذیرید.</p> <p dir="ltr"> Please accept my apologies.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 12- من یک عذرخواهی به شما بدهکارم.</p> <p dir="ltr"> I owe you an apology.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 13- لطفا عذرخواهی مرا به خاطر تأخیر بپذیرید.</p> <p dir="ltr"> Please accept my apologies for the delay.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 14- بسیار خوب عذرخواهیتان پذیرفته شد. (برای شوخی و به حالت دوستانه)</p> <p dir="ltr"> Ok. Your apology is accepted.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 15- از اینکه زحمتتان میدم معذرت میخوام.</p> <p dir="ltr"> I’m sorry to have troubled you.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 16- از اینکه مزاحمتون می شم، معذرت می خوام.</p> <p dir="ltr"> I’m sorry to bother you.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 17- اشکالی نداره، اصلا حرف رو هم نزن، درک می کنم.</p> <p dir="ltr"> That’s all right. Don’t mention it. I understand.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 18- ببخشید، مزاحم شما هستم؟</p> <p dir="ltr"> Excuse me. Am I disturbing you?</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 19- معذرت می خوام منظوری نداشتم / متوجه نشدم.</p> <p dir="ltr"> I’m sorry. I didn’t mean to/ realize.</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 20- معذرت می خوام که باید اینو بهتون بگم، اما</p> <p dir="ltr"> I’m sorry I have to tell you this, but …</p> <p dir="RTL"> &nbsp;</p> <p dir="RTL"> 21- متأسفیم باید به اطلاع برسانیم که ... (در موقیعت های خیلی رسمی)</p> <p dir="ltr"> We regret to inform you that …</p> text/html 2014-06-25T19:10:31+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی four corners - 3 - short story http://alikalani1.mihanblog.com/post/30 <div align="right"><font face="times new roman,times,serif" size="3">سلام<br>یکی از داستان های زیر رو میتونید انتخاب کنید.<br><br></font></div><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr" align="left"> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><span style="font-size: 14pt;">Miss Williams was a teacher, and there were thirty small children in her class. They were nice children, and Miss Williams liked all of them, but they often lost clothes. It was winter, and the weather was very cold. The children's mothers always sent them to school with warm coats and hats and gloves. The children came into the classroom in the morning and took off their coats and hats and gloves. They put their coats and hats on hooks on the wall, and they put their gloves in the pockets of their coats. </span><span dir="rtl" style="font-size: 14pt;" lang="FA"></span></font></p><font face="times new roman,times,serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr" align="left"> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><span style="font-size: 14pt;">Last Tuesday Miss Williams found two small blue gloves on the floor in the evening, and in the morning she said to the children, 'Whose gloves are these?', but no one answered. </span><span dir="rtl" style="font-size: 14pt;" lang="FA"></span></font></p><font face="times new roman,times,serif" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr" align="left"> <font face="times new roman,times,serif" size="3"><span style="font-size: 14pt;">Then she looked at Dick. 'Haven't you got blue gloves, Dick?' she asked him. </span><span dir="rtl" style="font-size: 14pt;" lang="FA"></span></font></p><font face="times new roman,times,serif" size="3"> </font><div align="left"><font face="times new roman,times,serif" size="3">'Yes, miss,' he answered, 'but those can't be mine. I've lost mine.'<br><br><font color="#FF0000">2</font><br><br><br></font><font style="" size="3"><font face="times new roman,times,serif">One of Harry's feet was bigger than the other. “I can n</font>ever find boots and shoes for my feet,” he said to his friend Dick.<br>“Why don't you go to a shoemaker?” Dick said. “A good one can make you the right shoes.”<br>“I've never been to a shoemaker,” Harry said. “Aren't they very expensive?”<br>“No,” Dick said, “some of them aren't. There's a good one in our village, and he's quite cheap. Here's his address.” He wrote something on a piece of paper and gave it to Harry.<br>Harry went to the shoemaker in Dick's village a few days later, and the shoemaker made him some shoes.<br>Harry went to the shop again a week later and looked at the shoes. Then he said to the shoemaker angrily, “You're a silly man! I said, “Make one shoe bigger than the other,” but you've made one smaller than the other</font>!”<br><br><font color="#FF0000"><b><font size="3">3</font></b></font><br><br><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"> <font color="#333333"><span style="font-family: 'arial narrow','sans-serif'; font-size: 14pt;">Bill likes football very much, and he often goes to matches in our town on Saturdays. He does not go to the best seats, because they are very expensive and he does not see his friends there. </span><span dir="rtl" style="font-size: 14pt;" lang="FA"></span></font></p><font color="#333333"> </font><p class="MsoNormal" style="text-align: left; margin: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; direction: ltr"> <font color="#333333"><span style="font-family: 'arial narrow','sans-serif'; font-size: 14pt;">There was a big football match in our town last Saturday. First it was very cold and cloudy, but then the sun shone, and it was very hot. </span><span dir="rtl" style="font-size: 14pt;" lang="FA"></span></font></p><font color="#333333"> </font><span style="font-family: 'arial narrow', 'sans-serif'; color: #00b050; font-size: 14pt; mso-bidi-language: fa"><font color="#333333">There were a lot of people on benches round Bill at the match. Bill was on one bench, and there was a fat man on a bench behind him. First the fat man was cold, but then he was very hot. He took his coat off and put it in front of him, but it fell on Bill's head. Bill was not angry. He took the coat off his head, looked at it and then smiled and said, 'Thank you-but where are the trousers</font></span><i><span style="font-family: 'arial narrow', 'sans-serif'; color: #00b050; font-size: 14pt; mso-bidi-language: fa"><font color="#000000">?</font>'</span></i><br></div><font face="times new roman,times,serif" size="3"> </font> text/html 2014-06-19T18:06:54+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی short story http://alikalani1.mihanblog.com/post/29 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div style="direction: rtl;" align="right"><b>سلام. از این داستان برای لکچر میتونید استفاده کنید .</b><br></div><br>Mr Jones had a few days' holiday, so he said, “I'm going to go to the mountains by train.” He put on his best clothes, took a small bag, went to the station and got into the train. He had a beautiful hat, and he often put his head out of the window during the trip and looked at the mountains. But the wind pulled his hat off.<br>Mr Jones quickly took his old bag and threw that out of the window too.<br>The other people in the carriage laughed. “Is your bag going to bring your beautiful hat back?” they asked.<br>“No,” Mr Jones answered, “but there's no name and no address in my hat, and there's a name and an address on the bag. Someone's going to find both of them near each other, and he's going to send me the bag and the hat.”<br><br>a few : کمی - تعداد کمی<br>holiday :&nbsp; تعطیلات<br>mountain : کوه<br>took گرفت . برداشت. با خود برد<br>during در طول<br>trip : travel سفر<br>wind : باد<br>threw پرتاب کرد - انداخت<br>carriage واگن قطار<br>find پیدا کردن<br>both هر دو<br><br><strong>A- Which of these sentences are true (T) and which are false (F)? Write T or F.</strong><br><br>1. Mr Jones had a day's holiday.<br>2. Mr Jones went to the mountains by train.<br>3. Mr Jones threw his hat out of the window.<br>4. There was a name and address on the bag.<br>5. The people in the carriage laughed at Mr Jones.<br>6. Someone sent Mr Jones the hat and the bag.<br><br><strong>B- Answer these questions.</strong><br><br>1. Where did Mr Jones go for his holiday?<br>2. How did he go there?<br>3. What did he often do during the trip?<br>4. What did the wind do then?<br>5. What did Mr Jones do?<br>6. What did the other people in the carriage do then?<br>7. What did they say?<br>8. And what did Mr Jones answer?<br> </div> text/html 2014-05-27T10:21:36+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی حروف اضافه At-On-In http://alikalani1.mihanblog.com/post/28 <font size="3">سلام</font><br><br><br><h2 class="hl"><a href="http://4mys2.blogfa.com/post-84.aspx">حروف اضافه&nbsp; At-On-In </a></h2> <br><b>At-On-In </b><br>The proposition At , On , In cause learners of English difficulty because they are used for so many different Functions, and difficult to translate <br><br><b><font color="blue">حرف اضافه At</font></b><br>1)دلالت بر موقعیت at the air port -at the beauty shop <br>2) نقطه ای در زمان ، مکان ، at 9 p.m- at the exact spot <br>یا اندازه و درجه at a temperature of 100˚ C <br>3) قبل از نام دهکده ها و شهر های کوچک بکار می رود. <br>4) قبل از seaside بکار برده میشود. The car accident occurred at the seaside. <br>5) قبل از شماره منزل بکار میرود . بطور کل نشانگر آدرس می باشد. <br>6) بیانگر مکان بخصوصی می باشد که شخص در آن کار میکند. I am working at the Central bank <br><br><b><font color="darkred">حرف اضافه On</font></b><br>نشان دهنده تماس چیزی با سطحی یا وجود چیزی بر روی سطحی است . <br>فکر کنم با مثال بیشتر متوجه بشید. به مثال های زیر توجه کنید. <br><br>1)you should only write on one side of the paper. <br>2)there are many boats on the river that summer. <br>3)قبل از رادیو تلویزیون we saw a wonderful program on television. <br>4)it's the most beautiful place on Earth. <br>5)what's on your mind <br>6)what's standing on the corner. <br><br>در جلوی نام مکانی که شخص در آنجا کار میکند، مشروط بر اینکه آن مکان ساختمان نباشد. <br>His son works on a farm. <br><br><br><b><font color="red">حرف اضافه In</font></b><br>1)دلالت بر درون چیزی یا مکانی دارد. I am in the class room now. <br>My mobile phone was in the bag. <br>2) بطور کلی به مفهوم زیر سطح معینی در جملات بکار می رود. There was a hole in his shirt <br>3) نوع مکان رو بیان میکند. some of my friend in this site live in town and some of them in villages. <br>4) قبل از نام شهرها وکشور های بزرگ کار برده میشود. He lives in Esfehan. <br>5) در جلوی نام مکانی که شخص در هنگام بیان مطلب در آنجاست . <br>6) قبل از نام خیابان بکار میرود.( توجه: در انگلیسی آمریکایی بر عکس از on استفاده می شود.) in shariati street <br><br><b>حالا بیایم یه کم موضوع و تفاوت بین in و at را روشنتر کنیم.</b><br><br><b>مهم </b><br>جهت ساختمان ها، ادارات، و اماکن عمومی نظیر سینما، رستوران، بازار، و امثال آنها <br>حروف اضافه in یا at استفاده می شود.با این تفاوت که وقتی at بکار میرود <br>بیانگر درون و برون مکان یعنی کل محدوده مکان می باشد. <br><br>ولی وقتی in بکار میرود فقط نشانگر درون مکان می باشد. مثلا وقتی گفته می شود. <br>he is at the airport. یعنی او در فرودگاه است حال ممکن است داخل ساختمان فرودگاه مثلا در سالن انتظار باشد یا خارج از ساختمان در محوطه پارکینگ جلوی ساختمان فرودگاه <br>ولی با بکار بردن in فقط معنی داخل ساختمان استنباط می شود. <br><br>In در یک سری عملکردها، اکشن ها، حرکتها و در مقوله های مربوط به اندازگیری کاربرد دارد. بگذارید با مثال روشن کنیم. <br>1) the sea is always in motion دریا همیشه در حرکت است <br>2) the cats were in a fight last night دیشب گربه ها با هم دعوا میکردند. <br>3) Hamid's friend was in motorcycle accident . دوست حمید با موتور تصاذف کرد. <br>4) the politician was wrong in taking that money . آن سیاست مدار در گرفتن آن مبلغ مرتکب اشتباه شد. <br>5) the suitcase was 30 inches in length طول چمدان 30 اینچ است. <br><br><br><b>اینبار از نقطه نظر زمانی حروف اضافه IN-.AT-ON رو بررسی می کنیم. </b><br><br><b>الف- حرف اضافهAT</b><br>برای بیان زمان مشخص و معینی از روز یا شب بکار می رود. <br>و قبل از ساعت ها ، دقیقه ها، و قبل از کلمات night, noon, midnight, sunrise ,sunset ,dawn <br>Sunrise=طلوع آفتاب =sunset غروب dawn= پگاه سپیده دم <br><br>قبل از weekend ( تعطیلات آخر هفته) و کلمات نشانگر اعیاد و رویدادهای برجسته و تاریخی نیز At بکار میرود. <br><br><br><b>ب- حرف اضافه on</b> <br>برای بیان روز مشخصی از هفته یا ماه بکار می رود. و قبل از اسامی روز های هفته یا ماه می آید. <br>We don’t go to school on Fridays. <br>I was born on the second of May. من روز دوم ماه می به دنیا آمدم. <br><br>برای بیان قسمتی از شبانه روز مشخص و معینی نیز بکار می رود. <br>I met your father on Saturday morning. <br><br><b>پ- حرف اضافه In </b><br>جهت بیان یک لحظه زمانی در طول یک دوره از زمان و همچنین برای بیان طول مدتی از زمان بکار برده می شود. <br>و قبل از اسامی ماه ها ، سالها، و فصل ها بکار می رود. <br>I was born in 1362 <br>He was in Italy in January. او در ماه ژانویه در ایتالیا بود. <br>He can do it in an hour او می تواند یک ساعته آن را انجام دهد. <br><br><br><b><font color="darkorchid">حرف اضافه With </font></b><br>این حرف اضافه <u>جهت بیان نحوه برخورد و طرز انجام کار</u> در جملات بکار برده می شود. <br><br>مثلا: <br>The host greeted the guests with smile.- میزبان با تبسم به مهمانان خوش آمد گفت. <br>They fought with courage - آنها شجاعانه جنگیدند. <br><br>2)در جملات می توان با استفاده از حرف اضافه with نوع ابزار و وسیله ای را که عمل یا کار با آن انجام میشود نشان داد. <br>The door can be open with this key <br>I can write better with my own pen. <br><br>With(3 همراهی با شخص یا شئی را نشان میدهد. <br>از حرف اضافه with می توان همراهی شخص با شخصی دیگر یا چیزی را با چیزی دیگر را نشان داد. <br><br>I went with him to the library. <br>I like to do my project with you. <br><br><strong>حروف اضافه زمان:</strong><p style="color: rgb(0, 0, 0);">at:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- زمان روز (.at 8:00 a.m)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- ظهر/شب/نیمه شب (at midnight)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">in:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- قسمت هایی از روز (in the morning/evening/afternoon)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- ماه (in July)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- فصل (in the fall)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- سال (in 1991)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- دهه (in the 1990s)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- قرن (in the nineteenth century)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">on:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- روزهای هفته (on Monday)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- تاریخها (on March 20)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">for/since:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- طول دوره زمانی (for three days)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- نقطه ای از مان (since August 19)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">from...to:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- زمان آغاز ..... زمان پایان (.from 9 a.m. to 2 p.m)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><strong>* حروف اضافه مکان:</strong></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">at:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- آدرس (at 200 Main Street)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">on:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- خیابان, جاده (on Sa'di street)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- طبقه (on the second floor)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">in:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- ساختمان (in the drugstore)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- شهر (in Zanjan)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- استان (in California)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- کشور (in Ireland)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- قاره (in Africa)</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">from...to:</p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">- نقطه شروع ... نقطه پایان (from Alaska to California)</p><br><br><br> text/html 2014-03-30T13:08:42+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی مکالمات روزمره http://alikalani1.mihanblog.com/post/27 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div align="right"><font size="3">سلام<br></font></div><font size="3"><br></font><div align="center"><font size="3"><b><span style="text-decoration: underline;">University life</span></b></font></div><font size="3"><b> </b></font><p><font size="3">A: Do you go to University?</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: Yes, I do.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: Which University do you go to?</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: I go to Forest City University.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: Do you like it?</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: Oh, yes, I really like it.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: Why do you like it?</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: Because it has great teachers.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: What else?</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: I like all my classmates, too.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: Anything else?</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: Yes. It’s not expensive!</font></p><p><font size="3"><br></font></p><p align="center"><font size="3"><b><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;Cheese lovers</span></b></font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: Hey Ben, do you like cheese?</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: Yes, I sure do.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: Where does cheese come from?</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: It’s made from milk.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: We get milk from cows.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: Yes, we do.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: What else do we get from cows?</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: We get hamburgers and steak.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: I love hamburgers.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: We also get leather.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: We get a lot of things from cows.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: Yes. Cows are man’s best friend.</font></p><font size="3"><br></font><div align="center"><font size="3"><b><span style="text-decoration: underline;">Lost pen</span></b></font></div><font size="3"> </font><p><font size="3">A: I lost my new pen.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: Where did you lose it?</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: If I knew that, it wouldn’t be lost.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: Ok, then when did you lose it?</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: I know I had it a minute ago.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: Did you check all your pockets?</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: Yes, I checked all my pockets.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: Did you look in your desk?</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: Yes. It isn’t there.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: I’m sure it’s around here somewhere.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">A: Oh well, it only cost me a 50 cents.</font></p><font size="3"> </font><p><font size="3">B: Only 50 cents? Don’t even look for it.</font></p><font size="3"><br> </font></div> text/html 2014-03-07T15:06:23+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی فرق بین some و any http://alikalani1.mihanblog.com/post/26 <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="3">سلام</font><br><font size="3"><br></font></p><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="3">کلمه (some) در جملات مثبت و با اسمهای قابل شمارش و غیر قابل شمارش و با فعل مفرد و جمع بکار می رود ولی (any) در جملات منفی و سوالی با اسمهای قابل شمارش و با فعل مفرد و جمع بکار می رود.</font></p><font size="3"> </font><p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: justify;" dir="rtl"><font size="3">البته کلمه ی (some) بعضی مواقع با جملات سوالی می آید و موقعی است که سوال کننده انتظار جواب مثبت داشته باشد.</font></p><font size="3"> </font><p dir="rtl"><font size="3">&nbsp;</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: left;" dir="ltr"><font size="3">- Can you give me some more information?</font></p><font size="3"> </font><p style="text-align: left;" dir="ltr"><font size="3">I don’t eat any meat.<br>Are there any stamps in that drawer?<br>We’ve known each other for some years now.<br>I’ve got some paper if you want it.<br>It was with some surprise that I heard the news.<br>There is some hope that things will improve.<br>There’s still some wine in the bottle.<br>There must be some mistake.<br>We’re going to be working together for some time.<br>Have some more vegetables.<br>I don’t want any more vegetables.<br>Is there any milk left?<br>I’ve got hardly any money.<br>You can’t go out without any shoes.<br>Didn’t you borrow some books of mine?<br>Would you like some milk in your tea?<br>He forbids any talking in class.<br>Take any book you like.<br>Some people never seem to put on weight while others are always on a diet.<br>Any teacher will tell you that students learn at different rates.<br>It isn’t just any day, it’s my birth day!<br>I like some modern music.<br>She asked if we had any questions.</font></p><font size="3"> </font> text/html 2014-01-28T07:57:57+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی اصطلاحات مفید 4 http://alikalani1.mihanblog.com/post/20 <font size="2"><b>سلام<br><br><font color="#009900">از اصطلاحات زیر میتونید در speaking استفاده کنید.</font><br><br><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent">Piece of cake<br> <br> مثل آب خوردن(بسیار ساده است)<br> <br> Beat it<br> <br> بزن به چاک<br> Keep cool<br> <br> خونسرد باش<span class="text_exposed_show"><br> You gotta be kidding me!<br> <br> حتما شوخی میکنی<br> Don't get me wrong<br> <br> منظور مرا بد برداشت نکن<br> I am all ears<br> <br> سرا پا گوشم<br> <br> Pay back<br> <br> انتقام گرفتن<br> <br> What's the rush?<br> عجله برای چیه؟</span></span><br><br><font color="#282d2f"><p dir="rtl">&nbsp;Will you cut it out?</p> <p dir="rtl">میشه بس کنی؟</p> <p dir="rtl">&nbsp;The choice is yours</p> <p dir="rtl">خق انتخاب با خودته</p></font></b></font><br> text/html 2014-01-11T11:53:38+01:00 alikalani1.mihanblog.com علی کلانی جملات و اصطلاحات مفید http://alikalani1.mihanblog.com/post/19 سلام <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;">- احساس میکنم که دوران کودکی بسیار خوبی داشتم.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;">I think I had a very happy childhood.&nbsp;</span></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;آیا او هنگام تولد پسرش حاضر بود.&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;">Was he present at the birth of his son?</span></span></div><div><br></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;">به خدا سوگند I swear to god&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;">به اقتخار شما in honor of you&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;">دعوای زنانه Cat fight&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;">نژاد برتر Master race&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;">صحبت کردن جوری که شیرین به نظر بیاد – شرین زبان sweet talk&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);">قلک money box&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(245, 245, 255);"></div><div><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;">بشین take a seat&nbsp;</span><br style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px;"></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(245, 245, 255);"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma, Tahoma, Tahoma, Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(245, 245, 255);"><br></span></div>